การเข้าใช้งาน WordPress

ไปยัง www.yourdomain.com/wp-admin  แล้วเลือก enter ใส่  ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อเข้าใช้งานบล็อกซึ่งได้สมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว

wordpress-login

 

เมื่อลงชื่อเข้าใช้งานบล็อกแล้วจะปรากฏดังภาพข้างล่างนี้

Dashboard