คู่มือการใช้งาน WordPress

หลักสูตรพื้นฐาน การใช้งาน WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น ฉบับจับมือทำ

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน WordPress

WordPress คืออะไร เหมาะกับใครและเว็บไซต์แบบไหน

การเข้าใช้งาน Wordpress
การจัดการหน้าควบคุม

การจัดการเรื่อง

 • เรื่อง
 • Posts
 • เขียน/เพิ่มเรื่องใหม่
 • การใส่รูปภาพ
 • การใส่วีดีโอ
 • การใส่เพลง
 • ป้ายกากับ
 • Categories
 • เผยแพร่
 • การจัดการ Categories

การจัดการ Categories

 • สร้างหมวดหมู่ใหม่

การจัดการ Link

 • ลิงก์
 • เพิ่มลิงก์ใหม่
 • เพิ่มลิงก์หมวดหมู่

การจัดการหน้า

 • Pages
 • เพิ่มหน้าใหม่

การจัดการรูปแบบบล็อก

 • ว่าด้วยเรื่องของ Theme WordPress
 • ส่วนหัว

การจัดการผู้ใช้

 • การเพิ่มผู้ใช้ใหม่
 • My Public Profile

การจัดการ Personal Settings

 • ตัวเลือกส่วนตัว
 • Account Details

การตั้งค่า(Setting)

 • ตั้งค่าทั่วไป
 • ตั้งค่าการเขียน
 • ตั้งค่าการอ่าน
 • ตั้งค่าสนทนา
 • การตั้งค่าสื่อ
 • ตั้งค่าส่วนตัว

การสร้าง Menu
Widget
การติดตั้ง Plugin
การสร้าง Favicon
การ Update ใน WordPress
การจัดการ Comment