เสียงธรรมพุทธบวร app iOS,iPhone

App iOS , iPhone เสียงธรรมพุทธบวร FM 93.5 MHz

ios-วัดบวรพุทธวาส-1

 

สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คลื่นเสียงธรรมพุทธบวร 93.5 MHz มูลนิธิเสียงธรรมพุทธบวร วัดบวรพุทธาวาส สถานีวิทยุธรรมะออนไลน์
ฟังธรรม ฟังธรรมะออนไนลน์ การฟังธรรมตามกาล คือการขวนขวายหาเวลาไปฟังธรรม ฟังคำสั่งสอนจากผู้มีธรรมะ เพื่อยกระดับจิตใจและสติปัญญาให้สูงขึ้น

appstore

4-1

 

4-2
4-34-4