แอพพลิเคชั่น Android เสียงธรรมพุทธบวร 93.5 MHz

แอพพลิเคชั่น Android เสียงธรรมพุทธบวร 93.5 MHz

android-วัดบวรพุทธวาส-radio-1

 

 

สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คลื่นเสียงธรรมพุทธบวร 93.5 MHz มูลนิธิเสียงธรรมพุทธบวร วัดบวรพุทธาวาส สถานีวิทยุธรรมะออนไลน์

ฟังธรรม ฟังธรรมะออนไนลน์ การฟังธรรมตามกาล คือการขวนขวายหาเวลาไปฟังธรรม ฟังคำสั่งสอนจากผู้มีธรรมะ เพื่อยกระดับจิตใจและสติปัญญาให้สูงขึ้น

ดาวน์โหลดแอพ เสียงธรรมพุทธบวร 93.5 MHz

Bhuddhabavorn

Bhuddhabavorn-1

Bhuddhabavorn-2