แอพวิทยุออนไลน์ Radio App 2 (Swift 2) iOS

Radio-App-ios-3

Radio App 2 (Swift 2) iOS แอพวิทยุออนไลน์ สำหรับ iPhone ,iPad ,iOS สามารถ ฟังวิทยุออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชม. ผ่านอินเทอร์เน็ตทั้ง 3g , 4g และ Wifi ช่องวิทยุต่างๆสามารถมี แอพเรดิโอออนไลน์ราคาถูก Radio online app ราคาประหยัด สำหรับ iPhone, iPad, iPod พร้อมอัพเดตขึ้น App Store

 

Features

iOS 9 compatible, storyboard, autolayout, sizeclass universal app. Swift 2.1 project file, compatible Xcode 7.2.1 All devices are supported (iPhone 4s+ – iPad Pro). Autoscroll metadata text.
Simple and multi channel support Works with simple json data, add unlimited radio stations. New SFSafariViewController (WebSite – Facebook – Twitter)
Supported Stream Formats: mp3, aac, aac+, M3u etc.Play in background. Custom MPVolumeView.Social share support (Facebook, Twitter etc.)